L'energia del subsòl a casa teva
La geotérmia és una energia renovable, inesgotable, que s'obté mitjançant l'aprofitament de l'escalfor del interior de la terra. És una de les energies més economiques.

¿Com funciona?
Bàsicament funciona per intercanvi de la temperatura amb el subsól. A l'hivern extreu l'escalfor de la terra para escalfar l'interior de la casa i a l'estiu extreu l'escalfor de la casa i la envia a la terra.

Avantatges
Més económica que altres energies (gas, gasoil, ...)
Redueix la emisió de gassos contaminants.
Sistema Integral: la mateixa instal·lació produeix escalfor i fred