El sol escalfa les nostres cases
La energia fotovaltaica o solar és una energia renovable, que prové de l'aprofitament de la radiació solar. Actualment és una de les més utilitzades.

¿Com funciona?
Utilitzant les plaques fotovaltaiques capturem la radiació solar per obtenir electricitat.

Avantatges
És una energia inesgotable
Pot instal·lar-se en qualsevol lloc sense necesitat de fer arribar la xarxa elèctrica
Necessita poc manteniment