L'aire ens dóna energia
La aerotèrmia és una energia renovable, que s'obté mitjançant l'aprofitament de la temperatura del aire exterior.

¿Com funciona?
Funciona utilizant l'aire exterior en l'instal·lació per escalfar l'interior de la casa i refrescar-la a l'estiu.

Avantatges
Més económica que altres energies (gas, gasoil, ...)
Redueix la emisió de gassos contaminants.
Sistema Integral: la mateixa instal·lació produeix escalfor i fred